Til forsiden

Skal bli karbonfri industri

Foto: Bjørn Leirvik

For Rana Gruber handler det om å føre sterke tradisjoner videre, og utføre samfunnsoppdraget for de kommende generasjonene. Derfor vil de bli verdens første karbonfrie jernmalmgruve i 2025.

200 års erfaring

Rana Gruber er en norsk jernmalmprodusent i Nordland som ble etablert i 1964, med en drift som er basert på mer enn 200 års erfaring fra gruvedrift.

Rana Gruber driver jernmalmgruvedrift og foredling av mineraler for å gi jernmalmkonsentrater og spesialiserte produkter.
– Produktene våre er basert på naturlige mineralressurser, som er oppgradert og skreddersydd for bruk i flere bransjer uten bruk av kjemikalier. All vår produksjon eksporteres, hovedsakelig til europeiske kjøpere.

Administrerende direktør Gunnar Moe forklarer at Rana Gruber har blant industriens laveste karbonutslipp, og har som mål å bli karbonfri innen 2025.

Verdens første karbonfrie jernmalmgruve

Rana Gruber har blant industriens laveste karbonutslipp, og har som mål å bli verdens første karbonfrie jernmalmgruve innen utgangen av 2025.

Å være en nøkkelbedrift med gode arbeidsplasser er et viktig samfunnsoppdrag.

Ksenia Abelsen er landmåler i Rana Gruber.

Les også dennne artikkelen

Unik og varig stein fra Lundhs reduserer behovet for vedlikehold og utskiftning.

Dette er samfunnsansvaret Rana Gruber jobber med:

  • Skal bli den første CO2-frie jernmalmgruva i verden – og det allerede i løpet av 2025.
  • Være en viktig aktør i europeisk stålindustris reise mot et grønnere stål.
  • Være den jernmalmprodusenten med lavest miljøavtrykk i verden.

Gir tilbake til samfunnet

– Vi streber kontinuerlig etter å være ledende innen bærekraft, ved å redusere vårt miljøavtrykk, skape et trygt og attraktivt arbeidsmiljø og være en positiv bidragsyter til samfunnet rundt oss.
Som en viktig arbeidsgiver i regionen, jobber Rana Gruber kontinuerlig for å skape gjennomslag utenfor egen sektor og virksomhet, forklarer Gunnar Moe, administrerende direktør i Rana Gruber.

– Vi bidrar som sponsor for skoler og idrettslag, og på kulturarrangementer. Vi deltar også i flere utviklingsprosjekter ved siden av lokalt næringsliv, og fremmer forskning ved siden av forskningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Produktene våre er basert på naturlige mineralressurser, som er oppgradert og skreddersydd for bruk i flere bransjer uten bruk av kjemikalier

Gunnar Moe, adm.dir. i Rana Gruber

Våre medlemmer bidrar til det grønne skiftet med bedre utnyttelse av naturressursene våre

Se hvordan bærekraftig utvikling foregår i praksis.