Til forsiden

Løser morgendagens miljøutfordringer

Foto: AF Gruppen

Begrenset tilgang på naturressurser gjør at behovet for sirkulærøkonomi øker, og utvikling av nye og bærekraftige løsninger. Rimol Miljøpark sikrer tilgang på sårbare ressurser.

Sikrer muligheter for fremtiden 

Miljøparker tvinges frem for å ta vare på fremtidige generasjoners muligheter.
– Vår teknologi bidrar til renere miljø ved at vi gjenvinner inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør for miiljøparker i AF Gruppen.

Gjenvinner forurensede masser

Samfunnet endrer seg, og vi søker i stadig økende grad forbruk som gir nytte uten fare for at det skader oss eller planeten vår, som er «det grønne skiftet». Rimol Miljøpark ønsker å bidra aktivt til dette skiftet, som første aktør i landet som gjenvinner forurensede masser.

Slik jobber Rimol Miljøpark med bærekraft:

  • 80 prosent av forurensede masser som tas inn i anlegget får nytt liv i form av ny betong, asfalt. De gjenvunnede massene kan også brukes til ubunden bruk, som for eksempel strøsand og drensgrus under kunstgressbaner.
  • Forurensede masser, som ellers ville havnet i deponier, forblir i kretsløpet som rene og friskmeldte masser.
  • Videreutvikle teknologien til å håndtere flere avfallstrømmer som belaster vårt miljø.

Les også dennne artikkelen

På Rana Gruber i Nordland er det sterke tradisjoner for å utvinne og foredle.

– Våre anlegg er et resultat av flere års forskning på metoder og ny teknologi. Ambisjonen var å finne en løsning for økt gjenvinning av forurensede masser. Tradisjonelt er naturressurser av denne karakteren levert uavkortet til deponi, uten forsøk på å bevare disse i kretsløpet og gi de nytt liv, forklarer Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør for miljøparker i AF Gruppen.
Rimol Miljøpark ble den første aktøren som klarte å rense forurensede masser i stor skala og gjøre dette om til rene naturprodukter, som kan brukes på nytt i samfunnet.

– For å nå målene som er satt i FNs bærekraftsmål og på nasjonalt nivå, må flere tenke nytt og bidra aktivt til å løse de store miljø- og samfunnsutfordringene vi står overfor.

Vår teknologi bidrar til at vi gjenvinner inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør for miljøparker i AF Gruppen

Våre medlemmer bidrar til det grønne skiftet med bedre utnyttelse av naturressursene våre

Se hvordan bærekraftig utvikling foregår i praksis.